inStudio Exchange

System inStudio Exchange to profesjonalne narzędzie obsługujące transfer dużych plików przez sieć internetową. System jest oprogramowaniem typu klient-serwer, w którym część serwerowa instalowana jest w środowisku klienta. Po stronie użytkownika końcowego system wymaga jedynie przeglądarki internetowej.

inStudio Exchange - zrzut ekranuinStudio Exchange - zrzut ekranu

Funkcjonalność

Niektóre cechy wyróżniające inStudio Exchange to:

  • Prostota i wygoda dla użytkowników końcowych. Osoby wysyłające do firmy duże pliki nie potrzebują żadnego oprogramowania poza przeglądarką internetową. Wygodny i bezpieczny dostęp do systemu otrzymują poprzez stronę www. W szczególności nie muszą instalować oprogramowania klienckiego FTP.
  • Bieżący podgląd postępu przesyłania każdego pliku. Zarówno użytkownik wysyłający do firmy duży plik, jak i operator odbierający go po stronie firmy mają ciągły wgląd w postęp transferu pliku z dokładnością do bajtów.
  • Wznawianie przerwanych transferów. Transfer plików od użytkownika końcowego do firmy klienta, który został przerwany (np. przez awarię łącza internetowego, zamknięcie przeglądarki itp.), może zostać wznowiony bez utraty po stronie serwera przesłanej wcześniej porcji danych.
  • Obliczanie sum kontrolnych. Na etapie transferu spójność każdego przesyłanego fragmentu pliku jest sprawdzana pomiędzy stroną wysyłającą a odbierającą przy użyciu mechanizmu sum kontrolnych.
  • Opisy przesyłanych plików. Każdy przesyłany plik opatrzony może być stosownym opisem lub innymi metadanymi.
  • Bezpieczne, szyfrowane połączenia. Połączenie między użytkownikiem a serwerem jest szyfrowane protokołem SSL, dzięki czemu pliki są zabezpieczone przed nieautoryzowanym podglądem.
  • Współpraca z firewallami. System używa standardowych mechanizmów wykorzystywanych w aplikacjach internetowych, nie potrzebuje więc specjalnych ustawień firewall-a.
  • Elastyczność przechowywania, integracja z innymi systemami. Pliki przesłane za pomocą inStudio Exchange mogą być zapisywane w dowolnym folderze dostępnym z serwera. Dzięki temu system może stanowić doskonały punkt wejściowy do dowolnego przepływu plików w ramach organizacji.
  • Łatwe przeglądanie plików wideo. Dla każdego przesłanego do systemu pliku wideo generowana jest jego wersja w niskiej rozdzielczości, pozwalająca na przegląd materiału wideo w przeglądarce internetowej, wprost z listy przesłanych plików.
  • Pełny wgląd w historię przesłanych plików. Informacje o wszystkich przesłanych plikach dostępne są w archiwum. Jego zawartość można przeszukiwać, filtrować i sortować.

Technologia

System inStudio Exchange korzysta z technologii Erlang/OTP. Erlang to język współbieżny, zaprojektowany dla rozproszonych systemów działających w czasie rzeczywistym, takich jak np. systemy telekomunikacyjne. Technologia wykorzystana w inStudio Exchange pozwala na zapewnienie systemowi ciągłej, nieprzerwanej pracy, wysokiej wydajności i dużej odporności na błędy.

Demo

Aby skorzystać z wersji demonstracyjnej inStudio Exchange, skontaktuj się z nami.

© 2005-2016 Power Media S.A.