Technologia

inStudio jest aplikacją typu web. Część systemu obsługująca interfejs użytkownika napisana jest w języku Ruby, w technologii Rails. Moduły pracujące w tle, odpowiedzialne m. in. za przetwarzanie wideo, działają w oparciu o platformę Erlang/OTP.

Rails

Rails

Rails to popularne środowisko aplikacji internetowych, oparte o interpretowany język Ruby, pozwala na bardzo łatwe, natychmiastowe modyfikacje kodu definiującego interfejs użytkownika. Dzięki temu, drobne poprawki czy dostosowywanie systemu do potrzeb klienta, może się odbywać bez przerywania pracy systemu.
Prosta integracja środowiska Rails z popularnymi i sprawdzonymi serwerami WWW, takimi jak Apache, umożliwia także łatwe uruchomienie frontendowej aplikacji na kilku serwerach i zapewnienie jeszcze wyższej dostępności i szybkości działania.

Erlang

Erlang/OTP

Erlang – język współbieżny o wysokiej wydajności, oryginalnie zaprojektowany przez firmę Ericsson jako język dla rozproszonych systemów czasu rzeczywistego. Jako taki, Erlang pozwala na zapewnienie systemowi ciągłej, nieprzerwanej pracy i dużej odporności na błędy. Ewentualna awaria jednego z komponentów oprogramowanych w Erlangu nie powoduje przerwania pracy całego systemu, a wadliwie działający komponent jest po chwili automatycznie restartowany w celu przywrócenia systemowi pełnej funkcjonalności. inStudio wykorzystuje, oparty na języku Erlang, zestaw narzędzi i bibliotek przeznaczonych do użycia w złożonych współbieżnych systemach komputerowych. Dzięki swoim zaletom Erlang/OTP dobrze sprawdza się w obsłudze wielu jednoczesnych zadań i operacji w archiwum obsługiwanym przez inStudio.

Separacja interfejsu użytkownika (Rails) i jądra systemu (Erlang) na dwie osobne technologie pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa systemu i wykorzystaniu każdej z nich do celów z myślą o których zostały zaprojektowane (Rails – obsługa interfejsu użytkownika, Erlang – „ciężkie” zadania wymagające najwyższej wydajności, operujące na archiwum materiałów).

PostgreSQL

PostgreSQL

inStudio korzysta z PostgreSQL – jednego z najlepszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.  PostgreSQL dzięki wbudowanym metodom do utrzymywania poprawnej struktury danych,  może w łatwy i pewny sposób zapewnić spójność i efektywność działania archiwum nawet pod dużym obciążeniem. PostgreSQL zapewnia także szybkie, pełnotekstowe przeszukiwanie (uwzględniając przy tym możliwe błędy gramatyczne czy odmiany słów) w wielu językach, przy dużej ilości danych. inStudio wspiera także wyszukiwanie odporne na błędy pisowni w języku polskim.

FFmpeg

FFmpeg

Do przetwarzania materiałów wideo inStudio wykorzystuje FFmpeg, które uważane jest za jedno z najlepszych narzędzi m. in. do transkodowania treści audiowizualnych. Elastyczność i otwartość FFmpeg i wykorzystywanej przez nie biblioteki libavcodec pozwala inStudio na obsługę bardzo szerokiej gamy formatów audio i wideo, jak chociażby DV, MXF, AVCHD, HDV, DNxHD, DPX, H.262/MPEG-2 Part 2, MPEG-4 Part 2, H.264/MPEG-4 AVC, XDCAM, Apple ProRes, AVI, WMV, FLV, WebM/VP8, Vorbis i wielu innych. Bardziej wymagający klienci korzystają z naszego doświadczenia w integracji z komercyjnymi systemami transkodującymi, takimi jak Vantage Transcode, czy ProMedia Carbon (dawny Carbon Coder).

© 2005-2016 Power Media S.A.